ขั้นตอนการรับบริการการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลของศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจประเมินโดยก่อนการใส่ตาปลอม ต้องได้รับการตรวจประเมินโดย “จักษุแพทย์ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง” ก่อนทุกราย โดยจะมีคุณหมอสาขานี้วนลงตรวจในทุกวันเวลาราชการ และนอกเวลาวันพฤหัส 17.00 -20.00  และ วันเสาร์ 9.00-12.00 น. (นอกเวลามีค่าบริการเพิ่มจากการตรวจในเวลา) รายนามจักษุแพทย์ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)มีดังนี้ 1. พ.ญ. สุณิสา สินธุวงศ์ 2. พ.ญ. มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร 3. พ.ญ....

เรื่องที่มีคนสนใจเยอะที่สุด