พญ.อรวีณัฏฐ์ (อารีย์) นิมิตรวงศ์สกุล

– จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้่างเบ้าตาและอวัยวะรอบดวงตา

– หัวหน้าศูนย์ตาปลอม รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

(Metta Prosthetic Eye Center : MPEC)

– Medical Degree, Faculty of Medicine, KhonKaen University, 2002

– Diplomate Thai Board of Ophthalmology, Medical Council of Thailand, 2007

– Clinical Fellow in Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery , Mettapracharak ( Wat Rai Khing ) Hospital, July 1, 2007 to June 30, 2008

( Attending Staff : Dr. Nattawut Wanumkarng)

– Certificate, Clinical & Research Fellow in Ophthalmology, Presbyterian Hospital, Columbia University, New York, April 1, 2009 – March 31, 2010

( Attending Staff :  Professor Michael Kazim )

– Certificate of Short Term Ocularist Training Programme, 2015, Aravind Eye Hospital, Madurai, Tamil Nadu, India

โรคและภาวะผิดปกติทางตาที่สนใจเป็นพิเศษและเชี่ยวชาญ ดังนี้

ต้อกระจก ( Cataract )

น้ำตาไหล , ท่อน้ำตาอุดตัน , ท่อน้ำตาขาด (Watery eye, Nasolcrimal duct obstruction, Lacrimal injury)

เบ้าตาแตก ( Orbital floor fracture )

โรคธัยรอยด์ที่มีผลต่อตา , ตาโปน ( Thyroid eye disease , Exophthalmos )

เนื้องอกเบ้าตาและเปลือกตา ( Orbital tumor and eyelid tumor)

เปลือกตาผิดปกติ และหนังตาตก ( Abnormal lid position, Entropion, Ectropion, Ptosis )

ตาปลอม ( Eye Prosthesis )

“ภาษาที่เลือกใช้ในเวปนี้จะพยายามใช้ภาษาพูดที่เหมือนเรามานั่งคุยและปรึกษากันโดยตรงค่ะ จะได้เข้าใจง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางการ”